Opetushallitus toivottaa hyvää kesää

Blogi
Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Monet asiat ovat viime aikoina muuttuneet ja olemme eläneet epävarmoja aikoja. Yksi on kuitenkin varmaa: kesä koittaa, puihin tulee lehti ja kukat puhkeavat. Poikkeustilanteesta huolimatta oppiminen jatkui, tavoitteita saavutettiin ja nyt on ansaittu loman aika.

Opetushallituksen henkilökunta

Nuoria keväisellä voikukkaniityllä.

Päättyvä kevätlukukausi oli monin tavoin erilainen ja uusi. Se nosti monet elämän perusasiat entistä tärkeämmiksi: Kotona perheen kanssa vietetyt hetket lisääntyivät, kavereiden ja ystävien tärkeys korostui, koulun merkitys yhteisönä kirkastui. Yhteiskunnallinen keskustelu osoitti, kuinka merkittävässä roolissa varhaiskasvatus, koulu, oppiminen ja opiskelu sekä niiden kautta muodostettu tukiverkko ja yhteisö meille suomalaisille on. Tämä on ollut koko kriisin ajan itse pandemian lisäksi keskustelun keskiössä. Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten sekä kaikkien muiden tällä kentällä työskentelevien tekemän työn merkitys on ymmärretty uudella tavalla.

Jokaisella meistä on tästä keväästä omat kokemuksemme. Ne kaikki ovat yhtä tosia ja sellaisina yhtä arvokkaita. Tutkimustietoa etäopetusvaiheesta on toistaiseksi vähän, mutta erilaisten kyselytulosten perusteella keskimäärin etäopetus näyttää sujuneen pääosin hyvin. Jotkut oppijat ovat jopa hyötyneet etäopetuksesta ja pystyneet aiempaa paremmin sekä keskittymään että suoriutumaan. Samaan aikaan tarvitaan myös ohjausta ja tukea mahdollisesti pitkälle tulevaan, sillä kaikille kevät ei ole ollut helppo: vaikeudet ja huolet näyttävät kasautuneen samoille oppilaille.

Riipaisevia ovat olleet vanhempien kertomukset siitä, miten erityislapsen etäkoulu on saattanut tuoda kotiin kaaoksen. Yhtä koskettava on erään lukiolaisen toteamus siitä, miten hienoa on ollut havaita opettajien luottamus opiskelijoihin ja sen konkretisoituminen, ettei kukaan opiskele opettajaa vaan itseään varten. Joku vanhempi taas on tehnyt paljon tänä keväänä opiskellen itse työnsä ohella, kun on samalla huolehtinut lasten etäopetuksen sujumisesta tai pienen päiväkotilaisen kotihoidosta.

Kesän kynnyksellä katse suuntautuu myös tulevaan. Toivomme, että Suomen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toiminta voisi syksyllä alkaa normaaliin tapaan ja kansainvälinen liikkuvuus käynnistyä uudestaan. Varmuutta ei ole vielä mistään, mutta poikkeustilanne muuttaa arkeamme myös pysyvästi. Onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, miten käsityksemme oppimisesta, opettamisesta, päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen johtamisesta, kansainvälisyydestä, opetuksen järjestämisestä tai kodin ja koulun yhteistyöstä on mahdollisesti muuttunut.

Tänä keväänä yhteistyö ja vuorovaikutus ovat korostuneet entistä enemmän. Haastavassa tilanteessa on ollut normaaliarkea helpompaa jakaa asioita sekä pyytää ja ottaa vastaan apua. Suomalaisen koulutusjärjestelmän perustana toimiva autonomisten toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteen kytkeytyminen on näyttäytynyt entistä arvokkaampana. Poikkeusolojen aikana on löydetty myös uudenlaisia tapoja oppia ja auttaa toinen toisiamme oppimaan. Nämä uudet tavat kasvattavat luottamusta itseen oppijana, mikä lisää motivaatiota ja luo myös perustaa jatkuvalle oppimiselle. Tätä kaikkea tarvitsemme myös syksyllä.

Sitä ennen on kuitenkin ansaittu lomakausi, joka on tärkeää palautumisen aikaa. Opetushallitus haluaa antaa kaikille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille täyden kympin suoriutumisesta tämän lukuvuoden tavoitteiden saavuttamisesta ja poikkeusoloissa uudenlaisen arjen omaksumisesta. Ihan yhtä kiitettävän todistuksen saavat myös kasvattajat, opettajat, muu opetusalan henkilökunta ja johto sekä erityisesti oppijoiden läheiset ja kaikki oppimisen ystävät.

Opetushallitus kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja toivottaa samalla hyvää kesää ja toivoa huomiseen! 
 


Kirjoittaja

Opetushallituksen henkilökunta
Opetushallituksen henkilökunta