Peruskoulufoorumin #paraskoulu-kiihdyttämö ohjaa ja kannustaa kohti ketterämpää kehittämistä

Blogi
Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus
Kokeilukeskus kutsui #paraskoulu-hankkeet puolen vuoden mittaiseen #paraskoulu-kiihdyttämöön, jossa tavoitteena on auttaa oikean ongelman tunnistamisessa, ketterämmässä kokeilevassa kehittämisessä ja suunnan löytämisessä. Uusia keinoja edistää tasa-arvoista peruskoulua lähtee etsimään kaikkiaan kahdeksan moniammatillista kokeilijatiimiä.

Pia Kola-Torvinen ja Valpuri Kurppa

Banneri vain paraskoulun käyttöön

Peruskoulufoorumi kokosi perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun tulevaisuudesta. Yhteisen työn tuloksena syntyivät peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet ja toimet, joita pohdittiin neljän eri tason näkökulmasta: lasten ja nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat.

Keväällä 2019 jaettiin #paraskoulu-valtionavustusta, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoa konkreettisten tekojen tasolle. Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää tasa-arvoista peruskoulua koulutuksen kehittämisen, oppimisen uudistumisen sekä yhteisöllisen kehittämisen kautta. Tavoitteena on systeeminen muutos. Avustuksen saannin edellytyksenä oli yhteistyö eri kuntien välillä sekä tutkimusyhteistyö yliopistojen kanssa.

Kohti muutosta uudella tavalla ketterästi kehittäen

Opetushallituksen Kokeilukeskus haastoi toukokuussa yhteistapaamisessa #paraskoulu -hankevastaavia koulun muutostarpeista. Millaista muutosta tarvitaan? Miten kehittämistyön pitäisi muuttua? Riittääkö perinteinen hankekehittäminen, jossa suunnitelmat ja tavoitteet lyödään lukkoon jo kaksivuotisen hankeen alussa? Vai voisiko perinteisen kehittämistyön rinnalle ja tueksi tuoda kokeilevaa kehittämistä ja sen menetelmiä? Entä hankkeiden vaikuttavuus, miten sitä arvioidaan?

Muutos ja uudenlainen kehittäminen sekä toimintakulttuurin muutos eivät tapahdu itsestään. Myöskään ongelmia ei enää voida ratkoa vain koulutussektorin sisällä vaan tarvitaan moniammatillista näkemystä ja yhteistyötä eri tasojen välillä yli sektoreiden.  Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, Kokeilukeskus kutsui #paraskoulu-hankkeet mukaan puolen vuoden mittaiseen #paraskoulu-kiihdyttämöön, jossa tavoitteena on auttaa oikean ongelman tunnistamisessa, ketterämmässä kokeilevassa kehittämisessä ja suunnan löytämisessä. Kiihdyttämössä haastetaan kokeilevan kehittämisen menetelmillä, pienin askelin ja erikokoisin kokeiluin saavuttamaan toimintakulttuurin muutos kohti ketterämpää ja oppivaa yhteisöä.

Kokeilutiimi saa toimintansa tueksi asiantuntijoiden tukea, räätälöityjä työkaluja ja suunnitellun ohjelman, joka mahdollistaa uudenlaisen, ketterän ja tuloksekkaan kehittämisen. Kiihdyttämön eri vaiheet läpi kulkemalla kokeilutiimeille tarjoutuu mahdollisuus hypätä nopeasta ideoinnista toimintaan. Yhteisen työskentelyn myötä kaikki tiimit oppivat kokeilemisen logiikan ja saavat työskentelyn tueksi työkaluja. Jatkamme kokeiluhengessä kokonaisuuden kehittämistä yhteistyössä kokeilijatiimien kanssa. Vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen ovat toimintamme keskiössä.

Kiihdyttämöön lähtee kaiken kaikkiaan mukaan kaikista 11 #paraskoulu-hankeesta 8 moniammatillista kokeilijatiimiä, jotka soveltuvin osin hyödyntävät kokeilevan kehittämisen menetelmiä muutostavoitteen saavuttamisessa osana suurempaa hankekokonaisuutta.  Kiihdyttämö on jatkoa Kokeilukeskuksen lukuvuonna 2018–2019 toteuttamalle Kokeiluohjelmalle, jossa olemme etsineet myös uudenlaisia tapoja ohjata ja tukea valtionavustusrahoitusta saaneita hankkeita.

Miten kiihdyttämössä syntyvien kokeilujen vaikuttavuutta arvioidaan?

Kokeilu- ja kiihdyttämötoimintaamme liittyy kiinteästi myös sekä oppimisen mallin että uudenlaisen, yhteistä oppimista edistävän, ihmislähtöisen ja moninäkökulmaisen arviointimallin kehittäminen kokeilujen vaikuttavuuden tukena. Tätä mallia rakennamme yhdessä Kumous-mallin luojien tutkijoiden Eveliina Saaren ja Kirsi Hyytisen kanssa. Tutkimuksen ja arvioinnin avulla voimme mallintaa oppimisprosesseja ja saada selville, mikä toimii ja mikä ei. Kokemus-, tutkimus- ja arviointitiedolla vaikutamme siihen, millaisia koulutuksen kehittämistä ja ohjaamista koskevia päätöksiä valtakunnallisesti tehdään. Kokeilujen opit voivat myös valottaa sitä, miten yhdenvertaisuus voi kasvatuksen ja koulutuksen alalla yhteiskunnassamme toteutua.

Kerromme kiihdyttämömatkasta lisää syksyn mittaan sivuillamme sekä osoitteessa kokeilukeskus.fi

 


Kirjoittajat

Pia Kola-Torvinen
Pia Kola-Torvinen
Opetusneuvos, Opetushallitus
Valpuri Kurppa
Valpuri Kurppa
Kehittäjä