Ulkomaalaistaustaisista osaajista hyötyy koko yhteiskunta

Blogi
Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälistyminen Kulttuurinen moninaisuus Korkeakoulutus
Keskustelu käy julkisuudessa vilkkaana vaikeuksista, joita Suomeen asettautuneet ulkomaalaistaustaiset osaajat kohtaavat hakiessaan paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka yksiselitteisiä ja helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei tunnu löytyvän, on hyvä huomata, että korkeakouluissamme on pitkäjänteisesti kehitetty osaamista ja niin kutsuttuja SIMHE-palveluita (Supporting Immigrants in Higher Education) näiden haasteiden voittamiseksi.

Maija Airas

Maija Airas
Kirjoittaja työskentelee Opetushallituksessa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikön päällikkönä ja toimii myös korkeakoulujen kansallisen SIMHE-yhteistyöryhmän puheenjohtajana.

SIMHE-palveluista vastaavia maahanmuuton vastuukorkeakouluja on tällä hetkellä Suomessa kymmenen. Valtakunnallisessa yhteistyössä ne tarjoavat kohdennettua ohjausta sekä neuvontaa ulkomaalaistaustaisille osaajille korkeakoulutukseen ja työmarkkinoille siirtymisen tueksi. Korkeakoulut ovat myös kehittäneet työllistymistä tukevia opintoja, korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta sekä suomen ja ruotsin kielikoulutusta.  

Vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Suomeen pakeni suuri määrä jo korkeasti koulutettuja tai vielä opiskeluvaiheessa olevia ukrainalaisia. Nopeasti muuttuneessa tilanteessa korkeakoulut pystyivät ketterästi osoittamaan SIMHE-palveluitaan juuri Ukrainasta paenneiden tueksi. 

Ulkomaalaistaustaisten osaajien ohjaus- ja neuvontapalveluille on selvästi paljon kysyntää.

Korkeakoulujen ulkomaalaistaustaisille osaajille tarjoaman ohjaus- ja neuvontatoiminnan tuloksia voidaan mitata esimerkiksi ohjausasiakkaiden määrällä. Kun alkuvaiheessa vuonna 2017 asiakkaita SIMHE-palveluiden piirissä oli noin 500, vuonna 2023 vastaava luku jo lähes neljä tuhatta. Nämä luvut eivät kuitenkaan anna kokonaiskuvaa palveluiden tarpeesta. Kuluneena keväänä monet korkeakoulut ovatkin kertoneet kasvaneista jonoista ja siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluille on selvästi niiden tarjontaa korkeampi kysyntä.

SIMHE-ohjauksen ansiosta ulkomaiset osaajat ovat esimerkiksi löytäneet tiensä ammatillisen pätevyyden varmistaviin lisäopintoihin tai opinnoissa ja työelämässä tarvittavan kotimaisten kielten koulutuksiin. Osalle ohjaus- ja neuvontapalvelujen kautta on löytynyt jo aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen pohjalle rakentuva yksilöllinen koulutuspolku, toisille taas työnhakutaitoja vahvistava ohjaus on mahdollistanut työpaikan saannin. 

Palveluista hyötyy laajasti suomalainen työelämä ja yhteiskunta. Käytännön esimerkki hyödynsaajasta on muun muassa helsinkiläinen yläkoulu, joka SIMHE-palvelujen tuella sai pätevän ja motivoituneen matematiikanopettajan. Lisää tästä ja muista palvelujen ja korkeakoulujen työn vaikuttavuudesta kertovista kokemustarinoista voit lukea verkkosivuiltamme. 

Suomessa on myös runsaasti muista syistä maahan päätyneitä osaajia, joiden osaamispotentiaalin hyödyntäminen kannattaa varmistaa.

Me viranomaiset teemme yhdessä korkeakoulujen kanssa parhaamme Suomen vetovoimaisuuden vahvistamiseksi, jotta onnistuisimme houkuttelemaan maahan lisää lahjakkaita ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita. Samalla meidän on kuitenkin hyvä pitää mielessämme, että Suomessa on myös runsaasti muista syistä maahan päätyneitä ulkomaisia osaajia, joiden osaamispotentiaalin hyödyntäminen meidän kannattaa varmistaa.

Tästä syystä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen SIMHE-palveluihin panostaminen on mitä kannattavin tulevaisuussatsaus ja toivottavasti myös jatkossa korkeakouluissa tärkeäksi nähty tehtävä. Myös kuntien ja alueiden kannattaa kääntyä korkeakoulujen asiantuntemuksen ja siellä kehitettyjen palveluiden puoleen hakiessaan ratkaisuja osaavan työvoiman varmistamiseksi.
 


Kirjoittaja

Maija Airas
Maija Airas
Opetusneuvos, Opetushallitus