Yhteistyö kotien kanssa on pidettävä vahvana – se kantaa myös poikkeusaikojen yli

Blogi
Kodin ja koulun yhteistyö Perusopetus
Lukuvuoden alussa koulun ja päiväkodin alku on iloinen ja mukavalla tavalla jännittävä asia: Lapsista on kiva nähdä kavereita ja arjen rutiinit tuntuvat mukavilta. Koulussa tuoksuvat vielä uudet kirjat ja juuri pakkauksesta otetut kynät innostavat piirtämään ja kirjoittamaan. Tämä syksy on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen.

Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes

Kuvassa Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes

Päiväkotien ja koulujen toimintaan on tullut mukaan hygienia- ja väljyysohjeet ja terveysturvallisuus sanana on tullut sanavarastoomme jäädäkseen. Järjestelyt vaikuttavat myös päiväkotien ja koulujen yhteistyöhön kotien kanssa. Kuulemme jonkin verran vanhemmilta viestejä siitä, että yhteistyö kotien kanssa on syystä tai toisesta typistynyt Wilma-viesteiksi tai sähköposteiksi. Vanhemmat eivät välttämättä pääse kohtaamaan lastensa opettajia ja hoitajia tai tutustumaan päiväkodin tai koulun tiloihin, eivätkä tule tutuiksi lapsensa kavereiden vanhempien kanssa.

Viime huhtikuussa järjestetyssä Maailman suurimmassa vanhempainillassa todettiin, että opettajan läsnäolon merkitys ja yhteydenpito koteihin nousi kevään etäopetusjakson aikana korostuneesti esiin. Vanhemmilla ja asiantuntijoilla oli yhteinen näkemys siitä, että aktiivinen vuorovaikutus koulun ja kodin, sekä opettajan ja oppilaan välillä oli tärkeää lapsen koulunkäynnin ja perheiden jaksamisen kannalta. Tämä muistuttaa meitä siitä, että kotien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä ei saa unohtaa, vaikka koulua nyt käydään pääsääntöisesti lähiopetuksessa, ja vaikka yhteistyö voi vaatia uusia ratkaisuja toteutuakseen.

Yhteistyö saa uusia muotoja

Päiväkodit ja koulut ideoivat jo kevään aikana uusia tapoja kodin ja koulun yhteistyöhön. Vanhempainiltoja on järjestetty pienissä ryhmissä isoissa tiloissa, niitä on pidetty ulkona, osa illoista on siirretty verkkoon ja osa opettajista on soitellut perheet läpi. Päiväkodin tai koulun tiloihin on ollut mahdollista käydä tutustumassa virtuaalisesti tai erikseen sovittuna aikana pienissä ryhmissä. Päiväkodin ja koulun toiminnasta kerrotaan kuvilla ja videoilla ja arviointikeskusteluja on toteutettu etäyhteyksin.

Vanhemmat pääsivät kevään etäopetusjakson aikana lähietäisyydelle katsomaan, miten koulun toiminta ja opetus muotoutuu poikkeuksellisessa ajanjaksossa. Tuolloin oli hienoa huomata useimpien vanhempien positiivinen asenne koulunkäyntiä kohtaan, mikä tuki monin tavoin lapsen oppimista kotona. Vanhempien ymmärrys koulua kohtaan lisääntyi ja teknologiaa otettiin kodeissa hienosti haltuun. Nämä kokemukset toivottavasti kannustavat edelleen vanhempia tekemään tiivistä yhteistyötä päiväkodin ja koulun kanssa ja miettimään myös vanhempien näkökulmasta uusia tapoja luoda ja tehdä yhteistyötä. Luokan vanhempien whatsapp-ryhmät, vanhempien etäpiknikit ja vanhempainyhdistysten verkkovanhempainillat ovat toivottavasti tulleet jäädäkseen.

Kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ei voi jättää tauolle

Jo aikaisemmin kouluilta on toivottu enemmän tietoa siitä, miten lapsen kouluarki sujuu, miten hän toimii ryhmässä ja onko lapsella tai nuorella kavereita. Nämä tarpeet eivät ole kadonneet mihinkään. Vanhempien ja opettajien täytyy pystyä luomaan hyvä, luottamuksellinen yhteistyösuhde koronasta huolimatta. Tätä suhdetta ei synny, ellemme kohtaa toisiamme – livenä tai virtuaalisesti. Mahdollisissa poikkeustilanteissa, esimerkiksi lasten päätyessä karanteeniin ja etäopetukseen, tiivis kotien kanssa tehtävä yhteistyö sekä vanhempien tuttuus ja yhteydenpito nousevat ihan omaan arvoonsa.

Olemme joutuneet väkisinkin sopeutumaan uuteen tilanteeseen, jossa tulevaisuutta ei voi ennustaa ja muutokset voivat olla nopeitakin. Yhteistyöllä kuitenkin selviämme. Yhteistyötä syntyy, kun voimme kohdata toisemme, tulemme tutuiksi ja tunnemme päiväkoti- ja kouluyhteisön olevan meille tärkeä.

Perjantaina 25.9. vietetään valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää. Koronatilanteen vuoksi tapahtuma näyttää erilaiselta kuin aikaisempina vuosina. Tapahtumaa vietetään ehkä pienemmässä mittakaavassa tai kokonaan uudella tavalla. Jotkut koulut ovat päättäneet viettää päivää sitten, kun koronatilanne antaa jälleen mahdollisuuden tavata isolla joukolla kasvokkain. Jokainen tapa on yhtä arvokas, Kodin ja Koulun Päivä voi olla joka päivä.

Myös Maailman suurin vanhempainilta järjestetään jälleen 12.11.2020 klo 18.00. Seuraa sivuilta päivittyvää ohjelmaa ja tule mukaan!

 


Kirjoittajat

Pia Kola-Torvinen
Pia Kola-Torvinen
Opetusneuvos, Opetushallitus
Ulla Siimes
Ulla Siimes
Toiminnanjohtaja