Hyppää pääsisältöön

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa


Dialogi- ja tunnetaitojen opas avaa opettajille näkökulmia dialogiseen opetukseen, tunnekasvatukseen ja ajattelu- ja keskustelutaitojen harjoitteluun. Vaikeiden aiheiden käsittelylle on omistettu oma osionsa. Julkaisu tarjoaa niin teoreettista tietoa, pohdittavaa kuin käytännön harjoituksiakin. Dialogi- ja tunnetaitojen opas on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Myös muut opettajat ja kasvattajat voivat saada siitä uusia näkökulmia ja apua työhönsä.
Miten kohtaan oppilaat ainutkertaisina persoonina ryhmätilanteissa? Miksei kukaan viittaa? Mitä teen jos keskustelu meneekin riitelyksi?

Dialogi- ja tunnetaidot -oppaan ensimmäisessä osiossa Dialogisuus ja muovautuvuusajattelu kasvatuksessa pohjustetaan aihetta tarkastellen dialogisen kasvatuksen ja opetuksen perusteita sekä muovautuvuususkomuksia, jotka rakentavat luottamusta kasvun mahdollisuuksiin. Käytännöllisiä dialogisia lähestymistapoja ryhmätilanteiden ja tunnetaitojen työstämiseen esitellään etenkin toisessa osiossa Tunne- ja ryhmätaitojen kehittäminen. Kolmannessa osiossa Dialoginen ja keskusteleva opetus kuvataan tutkivan dialogisen opetuksen toteuttamista. Lopuksi viimeisessä osiossa  Vaikeat aiheet ja yhteiskunnallinen keskustelu luokassa keskitytään erityisen vaikeisiin keskustelunaiheisiin ja tilanteisiin koululuokassa.