Oppimateriaali

Cadeau 1 -oppilaan digiharjoitukset

Oppimateriaali Perusopetus Vieraat kielet

Cadeau 1 -oppilaan digiharjoitukset täydentävät Cadeau 1 -oppikirjaa.

Cadeau on A-ranskan oppimateriaalisarja alakouluun. Cadeau 1 on toteutettu yhdistelmäkirjana, joka sisältää sekä tekstit että harjoitukset. Oppikirja jakaantuu kahdeksaan kokonaisuuteen sekä juhlaosioon. Se sopii sekä kahden että kolmen viikkotunnin tuntimäärälle ja jaksoittaiseen opiskeluun.

Cadeaussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman mukaiset laaja-alaiset taidot. Pääpaino on toiminnallisissa ja vuorovaikutteisissa työtavoissa yksilöllistä harjoittelua unohtamatta. Cadeau 1 sisältää runsaasti erilaisia kuuntelutehtäviä, tukee oppilasta suullisen kielitaidon kehittämisessä ja saa oppilaat liikkumaan ja toimimaan ranskan kielellä. Cadeau tarjoaa myös oppilaan arviointiin monipuolista materiaalia.

Tekijät
Heidi Kaarresalo, Rosaria Lehtinen, Maria Pälviranta, Cloubi
Julkaisuvuosi
2017
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi