Aineiston kirjoittajat

Kristo Lehtonen toimii Sitrassa Reilu datatalous -teeman johtajana. Teema luo eurooppalaisen arvopohjan mukaista, ihmislähtöistä datataloutta vastapainona datamonopolilähtöiselle datatalouden mallille. Ennen Sitraa Kristo oli toimitusjohtaja ja yksi perustajista 3DBear-nimisessä oppimisteknologiayhtiössä, Liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Nokialla ja Nokia Siemens Networksissa. 

Tiina Härkönen on taustaltaan liiketoiminnan kehittäjä ja toimi ennen Sitraa pitkään ohjelmisto- ja tietoliikenneyrityksissä. Hän alkoi hyödyntää dataa toiminnan kehittämisessä jo yli 25 vuotta sitten keskittyen erityisesti markkinoinnin ja asiakkuuksien datapohjaiseen johtamiseen. Tiina toimii Sitrassa Digitaalinen valta ja demokratia -projektissa vahvistaakseen yksilöiden tiedollisia oikeuksia ja digitaalista osaamista. 

Tarmo Toikkanen on oppimisen psykologiaan erikoistunut design-tutkija, jolla on vahva teknologian, avoimen datan ja avoimen tiedon tausta. Hän on ansioitunut opettajankouluttaja ja oppimisen ja oppimisprosessien muotoilija. Sitrassa Tarmo taklaa johtavana asiantuntijana datatalouden osaamishaasteita.

Sitrasta aineiston julkaisua koordinoi Iina Santamäki. Kiitos asiantuntijatuesta Katri KorhonenAntti Poikola ja Taru Rastas Sitrasta

Opetushallituksessa aineiston tuottamisesta ovat vastanneet hankekoordinaattori Krista Kaihovirta, erityisasiantuntija Päivi Leppänen ja opetusneuvos Minna Taivassalo. Aineisto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa (2020-2023). Aineiston tavoitteena on edistää oppijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa.