9.Voiko netissä ihmisistä kerättyä tietoa käyttää netissä tapahtuvaan poliittiseen vaikuttamiseen? Miten se on mahdollista? 

Poliittinen vaikuttaminen on mahdollista ja varsin helppoa. Jokainen vaaliehdokas ja puolue voi nykyisin kohdistaa erilaisia vaalimainoksia profiloinnin avulla eri ihmisille. Enää ei esimerkiksi tarvitse laittaa vain samaa viestiä kaikille, vaan voidaan luvata ristiriitaisia asioita eri kohderyhmille. 

Venäjä on vuonna 2022 julkisesti ja ylpeästi todennut, että se käytti omia trollitehtaitaan USA:n vuoden 2016 vaalien aikana auttaakseen Trumpin valtaan. Profiloinnin perusteella tiedetään somepalveluiden käyttäjien poliittinen suuntaus. Kohdistamalla valeviestejä ja propagandaa niille, jotka ovat kahden vaihtoehdon välillä, saadaan ainakin osa heistä äänestämään halutulla tavalla. Koska Venäjän intresseissä on myös Euroopan epävakaus, on esitetty, että Venäjä on todennäköisesti vaikuttanut myös Brexit-äänestykseen sekä eri puolilla Eurooppaa ääniä keränneisiin nationalistisiin liikkeisiin. 

Mistä henkilö tietää, että hänen mielipiteisiinsä yritetään vaikuttaa sillä perusteella, mitä henkilö on aiemmin tehnyt netissä? 

Lienee turvallisinta olettaa, että kaikkiin meistä yritetään vaikuttaa koko ajan. Useimmiten vaikuttamisen tarkoituksena on saada meidät ostamaan jokin tuote, mutta tavoite voi olla myös esimerkiksi tietyn videon katsominen ja siten altistuminen tietylle ideologialle. 

Kannattaa suhtautua kaikkiin mainoksiin sekä somepalveluiden suosittelemiin sisältöihin mediakriittisesti. Miksi joku haluaa, että minä klikkaan tuota? 

Vinkki: Kun kohtaat sisältöä, joka herättää sinussa voimakkaita tunteita − vaikkapa vahvoja väitteitä tai loukkaavia ilmaisuja ja kuvia − pysähdy hetkeksi. Joku haluaa sinun tuntevan voimakkaasti. On tärkeää, että pohdit miksi. Tunnetko postaajan, onko kyseessä ystäväsi vai vieras taho? Voitko luottaa sisältöön tai ymmärrätkö, että viesti on loukkaava? Mitä saavutat sillä, että uskot ja levität vahvoja väitteitä, joiden todenperäisyyttä et pysty vahvistamaan? Kannattaa muistaa, että vahvat reaktiot, kuten tykkääminen, jakaminen ja postaaminen hyödyttävät eniten somealustoja, koska niille on tärkeintä saada liikennettä palveluihinsa. 

Mitä haittaa siitä on, jos yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritetään vaikuttaa meistä kerätyillä tiedoilla? 

Jokaisella ihmisellä on oikeus autonomiaan, jota kutsutaan myös itsemääräämisoikeudeksi. Myös valtioilla, kuten vaikkapa Suomella, Virolla ja Ruotsilla on oikeus päättää parhaaksi katsomallaan tavalla omista asioistaan.  Meidän kaikkien perusoikeuksiin kuuluu myös oikeus yksityisyyteen, joten jo siksi tietojen liiallinen kerääminen on väärin.  

Kun ihmisiin tai kokonaisiin kansakuntiin pyritään vaikuttamaan heikkouksia hyödyntämällä jonkun toisen tahon päämäärien saavuttamiseksi ja jopa heidän omien etujensa vastaisesti, on kysymys manipuloinnista. Tieto on valtaa, joten heikkouksiin pääsee kiinni keräämällä mahdollisimman paljon henkilötietoa yksilöistä tai ihmisten muodostamista erilaisista yhteisöistä ja verkostoista. Tällöin pyritään mm. horjuttamaan ihmisten itsemääräämisoikeutta, joten samalla heikennetään heidän vapauttaan ja kykyään toimia omien etujensa mukaisesti. 

Pohdittavaksi: Manipulointi 

Esimerkki: fossiiliset polttoaineet ovat huonoja ympäristön kannalta. Jos jokin fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämistä kannattava taho haluaisi vaikuttaa vaikkapa maissa säädettäviin ympäristölakeihin, se voisi esimerkiksi levittää väärää tietoa, disinformaatiota, kansanedustajien ja muiden päättäjien keskuudessa. Tiedon levittämisessä voisi hyödyntää jotakin sosiaalisen median alustaa tai hakukonetta. Näin se hyödyntäisi väärän tiedon kohdentamisessa somealustan keräämää tietoa tietyistä ihmisistä ja ihmisryhmistä.  

Keskustelunaihe 1: Millaisia muita esimerkkejä manipuloinnista voisi olla? Valitse jokin yhteiskunnallinen keskustelunaihe.  

Keskustelunaihe 2: Voisiko jonkin pelin kautta vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin? Entä oletko törmännyt väärään tietoon esimerkiksi TikTokissa, Snapchatissa tai YouTubessa?