10. Mitä henkilö voisi hyötyä siitä, että jokin palvelu käyttäisi henkilöstä monissa muissa palveluissa kerättyä dataa? 

Henkilö voi hyötyä datansa jakamisesta, mikäli palvelu haluaa hyödyttää käyttäjiään. Kaupallisten somepalveluiden tarkoitus on mainosten näyttäminen, joten ne pyrkivät pitämään käyttäjät palvelun parissa mahdollisimman pitkään. Tätä ehkä ei voi pitää hyödyllisenä. Mutta toisaalta, jos henkilö voisi jakaa vaikkapa ruokakauppaostostensa tiedot ravitsemusterapeutilleen, joka voi niiden pohjalta antaa parempia suosituksia, voi tällainen jakaminen (henkilön omalla suostumuksella) olla hyödyllistä.

Mikäli henkilöllä on esim. harvinainen sairaus, saattaa datan jakaminen vaikkapa tutkijaryhmän, lääkäreiden ja muiden potilaiden kanssa auttaa löytämään uusia tehokkaampia lääkkeitä ja hoitoja. Tällöin kuitenkin vastuulliset toimijat keräävät vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja. 

Pohdittavaksi: Hyötyjä oman datan jakamisesta 

Yläpuolella olevien lisäksi, mitä muita hyötyjä voisi tulla, jos voisit jakaa tietyn elämänalueesi tietoja hallitusti? Esim. opintotiedot, urheiluseurantatiedot, kalenteritiedot, paikannustiedot? 

Miten tulevaisuudessa voidaan nykyistä paremmin hyödyntää eri palvelujen keräämää dataa palvelujen kehittämisessä paremmiksi? Miten tekoälyn odotetaan vaikuttavan tähän?  

Mikäli henkilö voi luottaa palveluihin, hän voi antaa lupia omien tietojensa yhdistelyyn. Esimerkiksi antamalla työnhakualustalle pääsyn hänen opintorekisteriinsä voi alusta tarjota paremmin osuvia avoimia työpaikkoja. 

Mitä enemmän dataa henkilöstä on käytössä, sitä paremmin tälle sopivia palveluita voidaan kehittää. Datan määrän kasvaessa sen analyysi muuttuu monimutkaisemmaksi, jolloin koneoppiminen (eli tekoäly) tulee yhä tärkeämmäksi analyysitavaksi.