1.Tehdäänkö nettipalvelujen keräämään dataan liittyvän turvallisuuden parantamiseksi vielä jotain, mitä?

Lainsäätäjät EU:ssa pyrkivät koko ajan parantamaan nettipalvelujen turvallisuutta säätämällä uusia lakeja tai parantamalla vanhoja. Samoin turvallisuusviranomaiset tarkkailevat tilannetta omalta osaltaan. Kerätyn datan käyttöä valvotaan ja sen vääränlaisesta keräämisestä tai käytöstä saadaan myös rangaistuksia. Yritykset ja organisaatiot kehittävät välineitä, sovelluksia ja toimintatapoja, joiden avulla datan keräämistä voi joko itse tai muulla tavoin rajoittaa ja seurata. Monissa EU-maissa ihmisille on tarjolla paljon tietoa, jonka avulla voi itse tulla tietoisemmaksi ja osaavammaksi esimerkiksi tietosuojaan liittyvissä asioissa. Datatalouteen liittyvän osaamisen kehittäminen on tärkeää.