2. Miksi jokaisen tulisi tuntea EU:n tietosuoja-asetuksen keskeiset periaatteet?

”Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.”  Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Noudattavatko kaikki palveluntarjoajat EU:n tietosuoja-asetusta?  

Yrityksen on noudatettava EU:n tietosuoja-asetusta, jos se sijaitsee EU:ssa, käsittelee henkilötietoja EU:ssa, seuraa yksilöiden käyttäytymistä EU:ssa tai tarjoaa tavaroita tai palveluja EU:ssa.

Miten EU:n tietosuoja-asetuksen toteutumista valvotaan?  

Jokaisen EU-valtion tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojaa ja sen loukkauksia. 

Miten henkilö voi selvittää, mitä tietoja palvelut ovat keränneet? 

Kun haluat tarkastaa tietosi, lue ohjeet Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta, otsikko ”Toimi näin”. 

Lue lisätietoa