1. Mitä sijaintitiedon jakamisella tarkoitetaan? Mitä hyötyä tai haittaa sijaintitiedon jakamisesta on?

Sijaintitiedon jakaminen tarkoittaa, että palveluntarjoaja saa tietää henkilön tarkan tai summittaisen sijainnin, joko palvelun käytön ajan tai jatkuvasti. Etenkin puhelimen sijainti voidaan nähdä todella tarkasti. Vaikka sijaintitietoa ei antaisi, pystyy palvelu aina näkemään verkkoreititystietojen perusteella suunnilleen, mistä päin maailmaa henkilö ottaa yhteyttä (valtio tai tarkemmin). 

Kannattaa miettiä, mille palvelulle haluaa kertoa, missä päin kulloinkin liikkuu. Kun palvelu kerää tietoja pidemmältä ajalta, pystyy se päättelemään melko tarkasti henkilön kotiosoitteen, työpaikan, päivärutiinin, harrastukset sekä henkilön kaveripiirin. Kun henkilö tapaa muita samaa palvelua käyttäviä henkilöitä, palvelu pystyy päättelemään, että henkilöt ovat tavanneet ja näin tietää, että henkilöt tuntevat toisensa. 

Kannattaa pohtia, miksi palvelu haluaa tietää henkilön sijainnin. Monissa tapauksissa sijaintitietoa kysytään vain, koska halutaan kerätä mahdollisimman paljon henkilötietoa, mutta siitä ei ole hyötyä palvelujen käyttäjälle itselleen. Poikkeuksia ovat esimerkiksi karttoihin tai liikkumiseen liittyvät sovellukset, joissa sijaintitiedon merkitys on usein käytön kannalta välttämätön.

Paitsi että sijaintitiedon luovuttaminen mille tahansa sovellukselle voi olla täysin turhaa, se saattaa olla myös haitallista.