2. Miksi eri palveluihin voi kirjautua sosiaalisen median palvelujen tileillä? Mitä seurauksia kirjautumisella voi olla? Kannattaako some-tilejä hyödyntää eri palveluissa? 

Pääsyy some-tilin käytölle toiseen palveluun kirjautumisessa lienee helppous. Hyödyntämällä yhtä tiliä ei tarvitse muistaa uutta salasanaa. Kääntöpuolena sosiaalisen median palvelu saa tietää, että henkilö käyttää kyseistä palvelua. Samalla palvelu saa tietää henkilön some-profiilin. Se, siirtyykö näiden palveluiden välillä enemmänkin tietoa henkilöstä, riippuu henkilön aiemmin antamista luvista ja palveluiden käyttöehdoista. 

Some-tiliä ei monesta syystä kannata käyttää toiseen palveluun kirjautumisessa. Käyttämällä some-tiliä eri palveluissa henkilö paitsi antaa sosiaalisen median alustalle valtavasti ylimääräistä tietoa itsestään, hän ottaa myös riskin, ettei pääsekään enää palveluun. Some-tili voidaan tuntemattomasta syystä jäädyttää, jolloin henkilö ei pääse enää toiseenkaan palveluun. Some-alustojen päätökset tilien jäädyttämisestä ovat usein nopeita ja yllättäviä. Syyt tilien jäädyttämiselle voivat jäädä pimentoon, koska yritykset eivät aina halua kertoa niistä, joskin tähän tulee EU-lainsäädäntöä vuoden 2023 aikana.