2. Mitä henkilötiedolla tarkoitetaan? Mitä on henkilötietojen väärinkäyttö?

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella yksittäinen henkilö on suoraan tai välillisesti tunnistettavissa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, mutta myös kuva- tai videotallenne voi olla henkilötieto, jos henkilö on siitä tunnistettavissa. Myös pseudonymisoidut tiedot ovat henkilötietoja.

Muita esimerkkejä tunnistetiedoista: sähköpostiosoite, someprofiilin osoite ja dna-näyte. Esimerkkejä henkilötiedoista, jotka koskevat henkilöä: kanta-asiakasostot, somepalvelun käytöstä kerätty data, viesti toisille henkilöille, somepalvelun kaveriverkosto.

Mitä henkilö voi itse tehdä sille, että hänen tietojaan ei käytettäisi väärin? Mistä henkilö tietää, käytetäänkö hänen tietojaan väärin? 

  • Henkilöllä on erilaisia oikeuksia, joita käyttämällä voi saada tietoa omien tietojensa käsittelystä ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa siihen. 

  • Tavallinen ihminen ei oikeastaan mistään voi varmasti tietää, käytetäänkö hänen tietojaan väärin. Siksi EU:ssa on useita eri lakeja, jotka on suunniteltu suojelemaan sekä ihmisiä että esimerkiksi yrityksiä tietojen väärinkäytöltä. Viranomaisten tehtävä on valvoa, että lakeja noudatetaan. Monet suuret somepalvelut ja pienemmätkin yritykset ovat saaneet sanktioita eli taloudellisia rangaistuksia tietojen väärinkäytöstä. Esimerkiksi Instagram, Facebook ja Google ovat keränneet liikaa tietoa ihmisistä ja käyttäneet tietoja väärin perustein, minkä vuoksi ne ovat joutuneet maksamaan suuria korvauksia EU:lle. 

  • Voimme kuitenkin kaikki suojella tietojamme parhaan kykymme mukaan esimerkiksi käyttämällä yksityisyyttä kunnioittavia laitteita, selaimia ja hakukoneita. Yhtä lailla voimme kieltäytyä ylimääräisistä evästeistä ja muista seurantatekniikoista, ottaa tarpeettomat käyttöluvat sovelluksista pois ja käyttää oikeanlaisia selaimen lisäosia. On tärkeää käydä läpi jokainen sovellus, mutta myös esimerkiksi puhelimen yksityisyysasetukset. On tärkeää käyttää harkintaa uusien sovellusten asentamisessa. On hyvä huomioida, että joistakin sovelluksista on vain hyvin vähän iloa ja hyötyä, koska ne saattavat olla suunniteltu pääasiassa tiedon keräämiseen. 

Ohjeita: