Digiprofiili ja digiprofiilitestiin liittyvät kysymykset ja vastaukset

Mikä on henkilön digiprofiili?

Digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttö tuottavat yksilöstä jäljen eli dataa. Tätä kutsutaan digiprofiiliksi. Sitran Digiprofiilitestillä voi tunnistaa oman netin käytön tyylin ja saada digiprofiilin.

Digiprofiilitesti kertoo verkkokäyttäytymisestämme kolmesta eri näkökulmasta: tieto, asenne ja toiminta.  

Tieto: Kuinka paljon tiedämme datataloudesta ja siihen liittyvistä pelisäännöistä? On tärkeää tietää omat oikeutensa netissä toimiessa. Mitä esimerkiksi voi tehdä tai mistä saada apua, jos joku maalittaa sosiaalisessa mediassa tai jos viesti tai profiili jäädytetään palveluntarjoajan toimesta? Samoin on hyödyllistä tunnistaa esimerkiksi valeprofiilit ja osata arvioida nettikaupan tietoturvallisuutta.  

Asenne: Mikä on asenteemme datatalouden tämänhetkisiin käytäntöihin? Moni esimerkiksi hyväksyy nettisivujen evästeet tai palveluiden, kuten sosiaalisen median, käyttöehdot sen kummemmin asiaa miettimättä. Osaa ihmisistä taas nykytilanne huolettaa.  

Toiminta: Miten hyödynnämme digitaalisiin palveluihin liittyviä ominaisuuksia, kuten yksityisyysasetuksia tai sijaintitietoja?

 

Sitran kyselyn (2021) mukaan ihmisillä on kasvava huoli siitä, mihin heidän datansa päätyy ja kuinka sitä käytetään. Yksilöiden kannalta haasteet liittyvät erityisesti yksityisyyden suojaan, käyttäjäehtoihin sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa oman datan käyttöön. 

 Opetushallitus ja Sitra ovat yhteistyössä päivittäneet Sitran Digiprofiilitestin soveltumaan 1218 -vuotiaille.