Miten käsitteet, kuten ‘data’, ‘informaatio’ ja ‘tieto’ liittyvät toisiinsa?

Data on myös yksi käsite tieto-opin hierarkiassa. Tieto-oppi eli epistemologia on satoja vuosia vanha tieteenala, jossa voidaan erottaa toisistaan data, informaatio, tieto, tietämys ja viisaus. Data on yksittäisiä merkkejä tai symboleita (esimerkiksi #FFA07A ja 60.169871, 24.747606). Informaatio on dataa, jolla on merkitys (Esimerkiksi “punainen” ja “risteyksen koordinaatit Espoossa”). Tieto taas on informaatiota, jolla on oikea konteksti (Esimerkiksi “liikennevalo on punainen risteyksessä”).

Datataloudesta puhuttaessa keskitymme digitaalisessa muodossa olevaan dataan.

Data on usein arvotonta ilman hierarkian ylempiä tasoja: viisaus, tietämys, tieto, informaatio, data
Data tieto-opin hierarkiassa