Millä tavalla datatalous ja demokratia liittyvät toisiinsa?

Demokratiassa on tärkeää, että kansalaiset ovat vapaita ja voivat vaikuttaa maan yhteisiin asioihin. Jotta ihmiset voivat vaikuttaa yhteiskunnallisten asioiden kulkuun haluamallaan tavalla, heillä tulee olla pääsy riittävään tietoon, kyky ajatella vapaasti ja mahdollisuus määrätä omista asioistaan. Jotta voi ajatella vapaasti, ihmisellä tulee olla yksityistä tilaa pohtia asioita rauhassa ja punnita eri vaihtoehtoja. Tiedetään, että jos ihmisellä ei ole riittävästi yksityisyyttä, kyky ajatella vapaasti rajoittuu. Liiallinen datan kerääminen vaikuttaa kielteisesti ihmisten yksityisyyteen.

Datatalouden suurten toimijoiden teknologiset ratkaisut, kuten somealustat, hakukoneet ja tekoäly tarjoavat tapoja etsiä tietoa, mutta myös levittävät sitä. Suurimmat toimijat voivat vaikuttaa siihen, kuka näkee mitäkin sisältöä ja levitetäänkö valheita vai oikeaa tietoa. Nämä yritykset päättävät, millaisia viestejä jaetaan suurille joukoille ja toisaalta, mitkä viestit jäävät vain muutaman ihmisen näkyville. Koska suurimmat sosiaalisen median palvelut ja hakukoneet myyvät mainostajille omaa palveluaan, ne haluavat ihmisten olevan omissa palveluissaan mahdollisimman kauan, jotta mahdollisimman moni näkisi mainoksia. Siksi ne voivat algoritmien avulla vahvistaa kielteisiä tai hyökkääviä viestejä, vaikka ne olisivat valhettakin, koska ne saavat ihmiset reagoimaan ja jäämään palveluun pitempään. Näin verkossa voi helposti levitä tahallisesti eripuraa aiheuttavia viestejä ja valhetta, disinformaatiota, joka puolestaan heikentää demokratiaa. On vihamielisiä maita, järjestöjä ja ihmisiä, jotka haluavat heikentää demokratiaa ja siksi ne käyttävät disinformaatiota välineenä.

 

Pohdittavaksi: Datatalous, demokratia ja ihmisoikeudet

  1. Liiallinen datan kerääminen vaikuttaa yksilön perusoikeuksiin, mutta mitä se tarkoittaa yksilön vapauden ja koko yhteiskunnan kannalta?

On hyvä pohtia seuraavaa asetelmaa: Koska yksityisyys on tärkeää ihmisen itsemääräämisoikeuden ja ajatuksen vapauden suhteen, sen vaarantuminen vaikuttaa ihmisen kykyyn olla oma itsensä. Jos ihmiset kokevat, että he eivät voi ajatella vapaasti ja päättää omista asioistaan, se vaikuttaa koko yhteiskuntaan, sillä me ihmiset muodostamme yhteiskunnan. Silloin puhumme omien perusoikeuksiemme loukkaamisesta sekä suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeän demokratian vaarantumisesta.

2. Miten henkilödatan kerääminen datatalouden suurille yrityksille voi vaikuttaa yksilöiden elämään? Entä demokratiaan? Millaisia seurauksia demokratian vaarantumisella voi olla? 

Pohdittavaksi: Valheellisen sisällön leviäminen

  1. Oletko joskus nähnyt netissä nopeasti leviävää, valheellista sisältöä?

  2. Minkälaiset väitteet, postaukset, videot tai meemit saavat sinut suuttumaan, miksi? Jos olet suuttunut jostakin sisällöstä, kuinka olet toiminut? Entä kuinka tulisi toimia? Mitä arvelet sisällön postaajan tai lähettäjän halunneen saavuttaa sisällön jakamisella?

  3. Oletko koskaan valheelliseen sisältöön törmätessäsi pohtinut, kuka on ollut sisällön alkuperäinen tekijä ja mikä hänen tavoitteensa on ollut?

  4. Mitä mietit, ennen kuin jaat näkemääsi sisältöä muille? Millaista sisältöä ehkä ei kannattaisi jakaa?

  5. Selvitä, mitä tarkoitetaan mis- ja disinformaatiolla.