Mitä sitten on digitalisaatio?

Digitalisaatio tarkoittaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu, kun perinteisiä analogisia toimintoja ja prosesseja korvataan digitaalisilla ratkaisuilla ja teknologioilla. Digitalisaatio voi vaikuttaa monilla eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa, liiketoiminnassa ja julkishallinnossa. Esimerkiksi ostaminen netissä, etätyö ja viranomaisten viestintä sosiaalisessa mediassa ovat digitalisaatiota. Digitalisaatio on jo nyt merkittävästi muuttanut oppimisen ja työn tekemisen tapoja.

Digitalisoinnilla puolestaan tarkoitetaan tietokoneiden ja datan hyödyntämistä toimintaan tai kehittämiseen. Esimerkiksi sähköpostitse viestiminen, verkkokaupan rakentaminen tai valokuvaaminen puhelimella ovat digitalisointia.

Esimerkiksi perusopetuksessa välitettiin aiemmin viestejä koulun ja kodin välillä hyödyntäen niin sanottuja reissuvihkoja, joihin opettaja tai oppilas kirjoitti viestit kynällä. Nykyään viestit lähetetään Wilmassa tai vastaavassa sovelluksessa, digitaalisesti. Vastaavasti koululuokkien liitutauluja on korvattu suurikokoisilla näytöillä. Nämä digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uudenlaisia toimintoja tai tehostavat vanhoja.

Digitointi tarkoittaa analogisen aineiston, kuten paperisten asiakirjojen tai valokuvien, muuntamista digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi asiakirjan skannaaminen tai äänen tallentaminen digitaaliseen muotoon ovat digitointia. Digitointi on mekaaninen prosessi, joka ei itsessään muuta datan sisältöä tai merkitystä.

Pohdittavaksi: Mitä digitaalista sisältöä sinä käytät kaikkein eniten?

  1. Mitä kulutat eniten: digitaalista tekstiä, kuvia, musiikkia vai videoita?
  2. Tilastojen mukaan datamäärissä mitattuna videoiden kulutus kasvaa kaikkein voimakkaimmin. Mistä tämä johtuu? Mitkä palvelut erityisesti lisäävät digitaalisten videoiden kulutusta?
  3. Videot ovat digitalisoituneet. Seuraavaksi digitalisoituvat tavarat ja biologia. Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa?