Digitalisaatio kehittyy. Seuraavaksi digitalisoituvat tavarat ja biologia. Mitä tämä tarkoittaa?

Digitalisaation etenemisen vaiheita
Digitalisaatio alkoi tekstin ja kuvien digitalisoinnilla ja jatkui musiikkiin ja videoihin. Seuraavaksi digitalisoituvat tavarat ja biologia.

Digitalisaatio alkoi tekstin ja kuvien digitalisoinnilla. Videoiden jälkeen digitalisoituvat esineet. Ennen kuin koulun pihaa kunnostetaan, voimme katsella ja pyöritellä puhelimella digitaalista kolmiuloitteista mallinnusta pihalle tulevista välineistä ja kiipeilytelineistä oikeassa ympäristössään. Esimerkissä pihalle tulevat välineet ovat ensin olemassa digitaalisena. Tämä auttaa meitä tekemään parempia hankintoja.

On mahdollista suunnitella uniikkeja tavaroita mallinnusohjelmalla ja sen jälkeen tulostaa ne 3D-tulostimella. Vastaavasti lentokonepilotit harjoittelevat lentämistä simulaattoreissa, jossa lentoympäristö, osa ohjausnäkymästä ja muuttuvat tilanteet luodaan digitaalisesti.

Nämä ovat esimerkkejä esineiden digitalisaatiosta. Digitaaliseen muotoon tuotuja esineitä voidaan tarkastella paitsi perinteisen tietokoneen ruudulta, myös esimerkiksi kannettavilla laitteilla, kuten virtuaalitodellisuutta (VR, Virtual Reality) hyödyntävillä laseilla, jossa koko näkymä luodaan digitaalisesti lasien ruudulle. Tässä yhteydessä puhutaan usein myös metaversumista.

Sitran tulevaisuussanasto määrittelee: Metaversumi on internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen.

Metaversumi eroaa siis yksittäisestä VR-laseilla katsottavasta pelistä tai multimediakokemuksesta siinä, että metaversumi muodostuu pysyvistä virtuaalitiloista, joihin moni ihminen voi osallistua yhtä aikaa ja joiden välillä on vuorovaikutusta. Nyt elämme siis metaversumin aikaa eli esineiden digitalisaation aikaa. Esineiden jälkeen digitalisoituu biologia. Sitran megatrendiraportissa puhutaan tässä yhteydessä “synteettisestä biologiasta”:

Synteettisellä biologialla tarkoitetaan ihmisen suunnittelemia ja rakentamia biologisia systeemejä, soluja tai solun osia, jossa geneettisiä koodeja suunnitellaan tietokoneella, tehdään kemiallisesti vastaavaksi DNA:ksi ja viedään soluun. Sovelluskohteina on mm. rokotteiden kehittäminen, synteettisten polttoaineiden tuotanto ja äärioloja kestävien kasvien jalostus.

Lapsia melomassa luonnossa ja virtuaalilasit päässä luokassa
Melojat voivat olla yhteisellä retkellä todellisesta sijainnista riippumatta.

Pohdittavaksi: Digitalisaation etiikka

Mitä mahdollisuuksia tai riskejä ja ongelmia näet digitalisaation seuraavissa askeleissa?

  1. EU:ssa valmistellaan lainsäädäntöä metaversumiin ja synteettiseen biologiaan liittyen. Lainsäädännön lähtökohtana on ihmislähtöisyys. Mitä tämä sinun mielestäsi tarkoittaa?
  2. Keiden ensisijaisesti pitäisi kantaa vastuuta siitä, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat myös digitalisaation seuraavissa askeleissa?

  Sitran Megatrendit 2023 raportti nostaa esille neljä olennaista datatalouden trendiä: teknologia muuttaa toimintatapoja, tekoälysovellukset läpäisevät yhteiskunnan, datatalous kasvaa sekä terveysteknologia yleistyy.

  TEKNOLOGIA MUUTTAA TOIMINTATAPOJA

  Teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa tuotantotapoja ja
  toimintamalleja. Yhä useammin asiat automatisoidaan,
  tuotantoa ja toimintaa hajautetaan, ja vuorovaikutus
  tapahtuu etänä tai virtuaalisessa ympäristössä.

   

   

  TEKOÄLYSOVELLUKSET LÄPÄISEVÄT YHTEISKUNNAN

  Itseajavat autot, koneille puhuminen, räätälöidyt suositukset
  ja muut tekoälysovellukset yleistyvät. Algoritmeille
  annetaan yhä enemmän päätäntävaltaa, jolloin
  myös kysymykset datan keruusta, läpinäkyvyydestä ja
  vastuusta korostuvat. Tärkeää on myös ymmärrys tekoälyn
  käyttämän tiedon vinoumista.

  DATATALOUS KASVAA

  Datatalous kasvaa räjähdysmäisesti. Web 3.0 eli lohkoketjut,
  metaversumi, datan määrän kasvu, avoimet rajapinnat
  ja hajautetut palvelut muuttavat tapaamme toimia tietoverkoissa.
  Datatalouden tulevaisuuteen liittyy suuria odotuksia
  ja alan kasvupotentiaali on valtava. Suunta on kuitenkin
  hakusessa: kasvaako digijättien ylivalta vai onnistummeko
  luomaan datataloudelle luonnon, yhteiskunnan
  ja yksilön kannalta reilut pelisäännöt?

  TERVEYSTEKNOLOGIA YLEISTYY 

  Kannettavat terveydentilaa seuraavat laitteet ovat yleistyneet
  ja kehittyvät edelleen. Mittausdatan pohjalta käyttäjille
  räätälöidyt hyvinvointiohjeet ja -palvelut lisääntyvät
  ja saatavissa oleva tieto mahdollistaa ennaltaehkäisevän
  terveydenhoidon. Samalla kehitetään uusia hoitomuotoja
  mm. perimän ja mikrobiomin muokkaamiseen perustuen.