Vastuullisuuden ja turvallisuuden perustaidot digitaalisen osaamisen kuvauksissa

Vuosiluokilla 1–2 oppilas

 • harjoittelee vuorovaikutuksellisten digitaalisten palvelujen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
 • opettelee toimimaan vastuullisesti ja noudattaa sääntöjä.  
 • tutustuu sovellusten yksityisyysasetuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.
 • *kannustaa muita vastuullisuuteen omalla esimerkillään. 

Vuosiluokilla 3–6 oppilas

 • tietää, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa. Hän toimii vastuullisesti ja sääntöjä noudattaen digitaalisissa palveluissa. 
 • tutustuu ja käyttää vuorovaikutuksellisia digitaalisia palveluja turvallisessa ympäristössä ikärajan huomioiden. 
 • osaa muokata yksityisyysasetuksia päivittäin käytössä olevissa digitaalisissa palveluissa. 
 • tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 
 • osaa käyttää arjessaan tärkeitä digitaalisia palveluja ja ymmärtää niiden keskeiset toimintaperiaatteet. 

Vuosiluokilla 7–9 oppilas

 • pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä. 
 • tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa. 
 • ymmärtää sosiaalisen median merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
 • tietää, kuinka toimia digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa riski- ja ongelmatilanteissa.
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa. 

Digitaalisen osaamisen kuvaukset, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus 2022