Kyllä sä osaat! Muista ainakin nämä

  • Millaisia kokemuksia sinulla on muiden ihmisten käyttäytymisestä netissä? Kuvaile jokin mieleesi jäänyt tilanne. 

  • Millaisia sääntöjä sosiaalisessa mediassa tai netissä yleisesti tulisi mielestäsi olla? Onko olemassa joitakin sääntöjä tai ohjeita, joita ei ole kirjoitettu, mutta joita jokaisen tulisi automaattisesti noudattaa?  

  • Jos käytät sosiaalista mediaa, mitä sanoisit sosiaalisen median käyttöä aloittelevalle henkilölle? 

  • Mitä haluaisit sanoa sosiaalisen median palvelujen tuottajille? 

Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi netissä ystävällisesti ja kunnioittavasti. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen käyttäytyy netissä siten, että ei aiheuta itselleen tai muille haittaa. Netissä tulee aina noudattaa hyviä käytöstapoja, palveluntarjoajan asettamia sääntöjä ja lakeja. Netissä pärjää muistamalla yksinkertaiset pelisäännöt, joita on kuvattu tässä luvussa.   

Avainsanat  

Käytöstavat, lähdekritiikki, lainsäädäntö, kunnianloukkaus, yksityisyys, identiteettivarkaus