Tehtävät

 Tehtävät: nettikeskustelun pelisäännöt 

1. Netin keskustelufoorumeilla on usein omat pelisäännöt. Lue uutinen Ylen nettikeskustelun pelisäännöistä.  

3. Keskustele parin kanssa tai pienryhmässä, miksi poimimanne ohjeet on annettu ja miksi niitä tarvitaan. Mitä haittaa siitä voi olla, jos ohjeita ei noudata? 

4. Pohtikaa yhdessä, millaista on toista kunnioittava käyttäytyminen. Kirjatkaa joitakin asioita ylös ja miettikää, pätevätkö samat asiat myös verkkokäyttäytymiseen. Käykää läpi osallistujien kokemuksia kunnioittavasta ja epäkunnioittavasta käytöksestä netissä.

6. Katsokaa tubettajan haastattelu. Keskustelkaa vihakommenttien vaikutuksista.