Tiedon arviointi digitaalisen osaamisen kuvauksissa

Vuosiluokilla 3–6 oppilas 

  • harjoittelee lähdekritiikkiä. Hän opettelee arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
  • ymmärtää, miten verkossa oleva tieto on syntynyt.
  • osaa etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
  • harjoittelee etsimään ja hyödyntämään eri lähteistä löytämäänsä tietoa.

Digitaalisen osaamisen kuvaukset, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus 2022 

Vuosiluokilla 7–9 oppilas 

  • osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
  • ymmärtää digitaalisissa palveluissa tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen 
  • ymmärtää digitaalisessa palveluissa tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja 
  • pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä 
  • ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa 

Digitaalisen osaamisen kuvaukset, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus 2022