Tietoturva ja tietosuoja

Mitä sinulle tulee mieleen yksilön oikeuksista? Mitkä oikeudet ovat mielestäsi tärkeitä digiympäristöissä? Miksi?

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) ja kansallinen lainsäädäntö asettavat säännöt, joiden mukaan henkilötietoja käsitellään. Tietoturva tarjoaa keinot, joilla henkilötietoja suojataan. Jokaisen on hyvä tietää omat perusoikeutensa tietosuojaan liittyen. Kuten liikennesääntöjen kanssa, jokaisella pitää olla tiedot ja taidot siihen, miten digitaalisessa maailmassa toimitaan turvallisesti. Tietosuoja ja tietoturva mielletään helposti aikaa vieväksi ja vaivaa aiheuttavaksi, vaikka ne ovat olemassa meidän jokaisen oikeuksien turvaksi ja tueksi.

Katso Hakkerin tietoisku: Kuinka paljon tietoturvasta pitää olla huolissaan? 

Avainsanat

Tietosuoja, tietoturva, kaksivaiheinen tunnistautuminen, salasanojen hallintaohjelma, tietomurto, kalasteluviestit, GDPR