Tietoturva ja tietosuoja digitaalisen osaamisen kuvauksissa

Vuosiluokilla 3–6 oppilas 

 • osaa toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa palveluissa 
 • tunnistaa mahdolliset riskitilanteet digitaalisissa palveluissa ja kertoo niistä. 
 • muodostaa itsenäisesti vahvan salasanan. Hän ymmärtää, että samaa salasanaa ei tule käyttää useissa eri palveluissa.  
 • tiedostaa tapoja, joilla digitaaliset palvelut keräävät tietoa. Hän ymmärtää, että voi itse vaikuttaa hänestä kerättävään tietoon.  
 • *on kiinnostunut digitaalisten palvelujen turvallisuudesta ja oma-aloitteisesti kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Hän ymmärtää digitaalisten palvelujen turvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä.  
 • harjoittelee salasanojen ja muiden tunnistautumistapojen hallintaa.  

Digitaalisen osaamisen kuvaukset, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus 2022  

Vuosiluokilla 7–9 oppilas

 • tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu. 
 • ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään. 
 • ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet 
 • osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä. Hän osaa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä digitaalisissa palveluissa. 
 • ymmärtää oikeutensa hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä dataa. Hän tietää, mikä merkitys on omalla aktiivisella toiminnalla datanhallinnassa. 
 • tiedostaa esineiden internetiin (IoT) liittyviä riskejä 
 • tietää eri tunnistautumistapojen eroja ja niiden tietoturvatasoja. 
 • ymmärtää käyttöjärjestelmien eroja tietoturvan kannalta. 
 • tiedostaa tyypillisiä kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia ja keinoja niihin varautumiseen. 

Digitaalisen osaamisen kuvaukset, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus 2022