Laadukkaat oppimateriaalit mahdollistavat osaltaan sujuvan etäopetuksen ja -opiskelun. Oppilaita ja opiskelijoita on ohjeistettu lähiopetuksen päättyessä ottamaan mukaansa oppikirjat ja muut työvälineet.

Työkaluja ammatillisen oppilaitoksen tiloissa. Taustalla kolme opiskelijaa.

Tekstiä täydennetty 8.4.2020.

Oppi- ja harjoituskirjojen lisäksi etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa on tarkoituksenmukaista käyttää erilaisia laadukkaita digitaalisia oppimateriaaleja ja aineistoja. Opiskeltava asia, käytössä olevat välineet sekä oppilaan ja opiskelijan tilanne määrittävät sitä, millaisia pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja opettaja kulloinkin pitää tarkoituksenmukaisena ja mahdollisena hyödyntää.

Monet oppimateriaalikustantajat ovat lähteneet tukemaan etäopetuksen järjestämistä ja avanneet digitaalisia materiaalejaan saataville maksutta. Alle on listattu opettajien työn tueksi poimintoja eri toimijoiden tarjonnasta.

Myös oppilaiden huoltajille on hyvä antaa tietoa erilaisista lisämateriaalia sisältävistä sivuistoista, jotta he voivat ohjata lasta niiden käyttöön. Lisämateriaaleista voi olla iloa lisätehtäviä tai syventävää opiskelua toivoville oppilaille.