Työkaluja ammatillisen oppilaitoksen tiloissa. Taustalla kolme opiskelijaa.

Tekstiä päivitetty 24.6.2020.

Opiskeltava asia, käytössä olevat välineet sekä oppilaan ja opiskelijan tilanne määrittävät sitä, millaisia pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja opettaja kulloinkin pitää tarkoituksenmukaisena ja mahdollisena hyödyntää.