Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan esiopetuksen ja sen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.

Teksti on tarkistettu ja päivitetty 21.3.2021. Tekstiin on muun muassa lisätty Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat velvoittavat säännökset -luku sekä muita tarkennuksia. 

Katso myös varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen.