Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan esiopetuksen ja sen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.

Teksti on tarkistettu ja päivitetty 26.1. Tarkennuksia on esiopetuksen järjestämistä käsittelevässä osuudessa, jossa muistutetaan vakavampiin tilanteisiin varautumisesta. Lisäksi riskiryhmien huomioimista sekä karanteenia ja eristämistä käsitteleviin osuuksiin on tehty lisäyksiä.