Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan esiopetuksen ja sen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.12.2020. Tekstiin on lisätty mm. linkityksiä oph.fi-ulkopuolisille sivuille ja tekstiä on selkeytetty tarpeen mukaan. Uutena tietona sivulle on lisätty eri viranomaisten vastuut, esiopetuksen lomat, ryhmien sekoittamisen ja yhdistämisen välttäminen, karanteenissa olevan lapsen tukeminen etäyhteyksin, henkilöstön turvavälit, terapian, kuntoutuksen tai vastaavan lapsen tarvitseman tuen järjestäminen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tiloissa, tilaisuuksien järjestäminen sekä maahanmuuttotaustaisten oppilaiden huomioiminen.