Tähän tekstiin on koottu, millaisia asioita on hyvä huomioida varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä uuden toimintakauden alkaessa pitkän poikkeusolokauden jälkeen. Esiopetus aloitetaan lukuvuoden alussa kunkin kunnan päättämänä päivänä. Myös esiopetus voidaan aloittaa joustavasti, kunhan kussakin yksikössä huolehditaan siitä, että esiopetusta tarjotaan lainsäädännön mukainen määrä lukuvuoden aikana.

Päivitetty 28.8.2020 Lapsen sairastuminen ja oireilu osalta