Opetushallitus toimii Suomen kansallisena Euroguidance-keskuksena. Se kuuluu yli 30 Euroopan maata kattavaan eurooppalaiseen Euroguidance-verkostoon, joka edistää ohjausalan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä Euroopassa.
Kuvituskuva, aikuisopiskelijat tekevät ryhmätyötä

Euroguidance-palvelut on suunnattu tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille koulutuksen, työelämän ja nuorisoalan kansainvälistymiseen sekä kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Tarjoamme koulutusta kansainvälistyvän ja monikulttuuristuvan työn tueksi. Viestimme ajankohtaisista ohjausalan asioista Suomesta ja maailmalta. Tuotamme ulkomailla opiskelusta, harjoittelusta ja työskentelystä materiaaleja ja työvälineitä, joita voit hyödyntää ohjaus- ja neuvontatyössä. 

Euroguidance-palveluilla vahvistetaan ohjaajien kansainvälistä ohjausosaamista.