Mies kuuntelee musiikkia puhelimesta ja nojaa siniseen seinään hymyillen.

Vuonna 2022 vietetään Euroopan nuorisovuotta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 15. syyskuuta 2021 vuosittaisen Unionin tila -puheen, jossa hän esitti, että vuosi 2022 julistettaisiin nuorten teemavuodeksi. ”Nuori sukupolvi on joutunut tekemään suuria uhrauksia muiden turvallisuuden takia”, hän totesi, ja siteerasi Euroopan komission pitkäaikaista puheenjohtajaa Jacques Delorsia:

”Miten voimme rakentaa Eurooppaa, jos nuoret eivät näe sitä kollektiivisena hankkeena ja osana omaa tulevaisuuttaan?”

Teemavuotta tehdään yhdessä eri puolilla Eurooppaa. Se on tarkoitettu kaikille nuorille ja nuorten parissa toimiville sektorista riippumatta. Vain kaikkein voimat yhdistämällä vuodesta voidaan tehdä merkityksellinen ja vaikuttava kaikille Euroopan nuorille. Teemavuoden ohjelmaan sisältyy muun muassa konferensseja, nuorten osallisuutta tukevia aloitteita ja kampanjoita sekä tutkimusta siitä, millaisena nuoret näkevät roolinsa Euroopan unionissa. 

Teemavuosi Euroopan unionissa

Euroopan komission aloitteesta nimetyn EU:n teemavuoden tavoitteena on kiinnittää huomiota nuorten yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä demokratian vahvistamiseen ja luoda nuorille tulevaisuudenuskoa koronapandemian keskellä. Koronapandemian ikävät vaikutukset ovat kohdistuneet nuoriin monin tavoin ja nyt on aika voimaannuttaa heitä ja antaa heille eväitä tarkastella tulevaisuutta myönteisessä valossa. Samalla halutaan kiinnittää huomiota nuorten osallisuuteen sekä kansallisessa että eurooppalaisessa päätöksenteossa. Nuorten ääntä on kuultu jo valmisteluvaiheessa, kun nuoret ovat päässeet suunnittelemaan vuoden ohjelmaa yhteistyössä komission kanssa.   

Komissio on asettanut teemavuodelle neljä tavoitetta:

  • Tarjota nuorille jälleen myönteisiä tulevaisuudennäkymiä keskittyen erityisesti niihin kielteisiin vaikutuksiin, joita covid-19-pandemialla on heihin ollut, ja korostaen samalla, mitä mahdollisuuksia vihreä ja digitaalinen siirtymä ja muut unionin toimintapolitiikat tarjoavat nuorille ja koko yhteiskunnalle.
  • Tukea nuoria, myös nuorisotyön kautta, etenkin niitä nuoria, joilla on vähemmän mahdollisuuksia tai jotka tulevat heikommista lähtökohdista ja erilaisista taustoista tai kuuluvat haavoittuvassa asemassa oleviin ja marginalisoituneisiin ryhmiin, saamaan merkityksellisiä tietoja ja taitoja ja siten tulemaan aktiivisiksi ja yhteiskuntaelämään osallistuviksi kansalaisiksi, joita innoittaa eurooppalainen yhteenkuuluvuudentunne.
  • Tukea nuoria siinä, että he saavat paremman käsityksen saatavillaan olevista erilaisista unionin, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason mahdollisuuksista, ja aktiivisesti tehdä niitä tunnetuksi, jotta voidaan tukea heidän henkilökohtaista, sosiaalista, taloudellista ja ammatillista kehitystään.
  • Sisällyttää nuorisopolitiikka kaikkiin asiaan liittyviin unionin politiikanaloihin Euroopan unionin nuorisostrategian 2019–2027 mukaisesti, jotta voidaan kannustaa ottamaan nuorten näkökulma huomioon päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Teemavuosi Suomessa

Suomessa Opetushallitus on nimitetty teemavuoden kansalliseksi koordinaattoriksi. Tehtävänämme on muun muassa järjestää ja kannustaa muita järjestämään tapahtumia sekä viestiä ja raportoida vuodesta. Opetushallitus suunnittelee myös erilaisia ​​aktiviteetteja ja keskittyy erityisesti nuorten osallistumiseen. Suomessa teemavuosi lanseerataan virallisesti Eurooppa-päivänä 9.5, jolloin Helsingin Keskustakirjasto Oodissa järjestetään nuorten oma paneelikeskustelu teemalla Nuoret, arvot ja EU – Mitä eurooppalaisuus meille merkitsee? Sitä ennen teemavuosi jalkautuu Nuori2022-päiville Jyväskylään 26.-27.4.2022. Jyväskylän päiviltä löydät meidät näyttelyosastolta 2.

Vuoden aikana on luvassa paljon erilaista toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Olemme mukana suurissa nuorisoalan tapahtumissa ja järjestämme nuorten ja päättäjien välisiä dialogitapahtumia eri puolilla Suomea. Tuomme nuorten ääntä esiin sosiaalisessa mediassa ja tarjoamme nuorille mahdollisuuden toteuttaa myös omia, pieniä projekteja. Keräämme lisäksi nuorten visioita Euroopasta suoraan Euroopan komissiolle ääniviestien avulla.

Teemavuoden tavoitteet Suomessa ovat:

  • EU-ohjelmien tarjoamien mahdollisuuksien markkinointi kaikille nuorille, mukaan lukien muita heikommassa asemassa olevat nuoret.
  • Nuorten osallisuuden sekä nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun tukeminen ja edistäminen paikallisella ja kansallisella tasolla.
  • Nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden roolin ja asiantuntemuksen esiintuominen ja edistäminen nuorten osallisuuden, mielenterveyden, hyvinvoinnin ja demokraattisten taitojen vahvistamisessa.

Tavoitteet saavuttaaksemme pyrimme:

  • Rakentamaan strategisesti vaikuttavia kumppanuuksia (ml. nuoret itse), joiden avulla viedä viestiä nuorille sekä päättäjille.
  • Tuomaan nuorten ääntä kuuluviin tapahtumien ja viestien muodossa.
  • Herättämään keskustelua EU-teemoista ja -arvoista eri foorumeilla.

Löydät meidät myös Instagramista nimellä @euroopan_nuorison_teemavuosi

Tulevaisuus on nyt. Tehdään se yhdessä! Tule siis mukaan Euroopan nuorison teemavuoteen!

#EuropeanYearOfYouth #EYY2022