Nuori mies istuu värikkään vallin päällä.

Mikä Awards, mikä kilpailu?

Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailussa etsitään Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia. Kilpailu on osa Euroopan nuorison teemavuotta ja sen kautta halutaan nostaa esiin suomalaista osaamista nuorten osallistamisessa. 

Kilpailu avataan Eurooppa-päivänä 9.5 ja kilpailuehdotuksen voi jättää aikavälillä 9.5-15.11.2022. Kilpailun finalistit valitaan marraskuun loppuun mennessä ja voittaja julkaistaan palkintogaalassa tammikuussa 2023.  

Miksi kilpailu järjestetään?

Kilpailun avulla halutaan kartoittaa suomalaisella toimintakentällä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä nuorten osallistamiseen liittyen. Kilpailulla halutaan myös kannustaa toimijoita kehittämään uusia ja innovatiivisia nuorten osallistamisen malleja. Lisäksi kilpailun kautta halutaan viedä eurooppalaisille foorumeille viestiä hyvistä suomalaisista nuorten osallistamisen malleista ja nosta Suomen profiilia laadukkaan nuorten osallistamisen maana. Kilpailu on osa Euroopan nuorison teemavuoden toimintoja Suomessa. 

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuehdotus jätetään Webropol-lomakkeen kautta. Pääset lomakkeeseen sivun alareunassa olevasta linkistä.

Kilpailun säännöt 

Kilpailuehdotuksia vastaanotetaan aikavälillä 9.5-15.11.2022. Ehdotusten jättämismahdollisuus sulkeutuu klo 23:59 viimeisenä kilpailupäivänä. Kilpailuun jätetty ehdotus poistetaan kilpailusta, jos se on saapunut ilmoitetun määräajan jälkeen. Kilpailun järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista osallistumisilmoituksen viivästyksistä tai esteistä kilpailuun osallistumiselle.
Ehdotukset tehdään Euroopan nuorison teemavuoden verkkosivuilla olevan Webropol-lomakkeen kautta. Ehdotuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ehdotuksen voi tehdä toimija itse tai toimijaa voi ehdottaa kilpailuun toinen osapuoli. Kilpailuun voivat osallistua sekä järjestäytyneet toimijat että vapaat ryhmittymät. Kilpailuun voi osallistua ehdotuksia ja osallistamismalleja eri sektoreilta ja monenlaisilta toimijoilta. 

Kilpailuehdotuksista valitaan finaaliin 10 parasta. Finalistivalinnat tekee Opetushallituksen edustajista ja Euroopan nuorison teemavuoden nuorten ohjausryhmän edustajista koostuva 6 jäsenen raati. Finalistit valitaan marraskuun loppuun mennessä. Kymmenestä finalistimallista kootaan julkaisu. Kaikkien finalistitoimijoiden edustajat kutsutaan opintomatkalle Brysseliin tai Strasbourgiin vuoden 2023 aikana. 

Lopullisen voittajan finalistien joukosta valitsee 6 henkinen raati, joka koostuu neljästä Opetushallituksen ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä ja kahdesta nuoresta. Voittajan valinnasta kirjoitetaan arviointipöytäkirja, joka julkaistaan Euroopan nuorison teemavuoden verkkosivuilla. Voittaja julkaistaan palkintogaalassa tammikuussa 2023. Voittajalle tarjotaan näkyvyyttä Opetushallituksen foorumeilla ja voittajasta tiedotetaan eri kanavissa. Voittajamalli esitellään myös Euroopan nuorison teemavuoden eurooppalaisten koordinaattoreiden ja sidosryhmien tapaamisessa. 

Finaaliin pääsystä ja kilpailun voitosta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Yhteydenotto voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla tai soittamalla kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettujen yhteystietojen kautta. Mikäli finalisteja tai voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa virheellisten yhteystietojen tai muun esteen vuoksi, järjestäjällä on oikeus valita uusi finalisti/voittaja.

Kilpailun arviointikriteerit

Kilpailuehdotuksia arvioidaan seuraavien kriteereiden näkökulmasta:  

 • Osallisuuden taso ja aitous: Onko nuorten osallisuus laadukasta vai vain näennäistä huomioimista? 
 • Osallistuvan nuoren kokemus: Oppiiko ja voimaantuuko osallistuva nuori osallistumisprosessissa? 
 • Vaikuttavuus: Luoko malli kestävää vaikutusta relevantilla tasolla ja onko sille mahdollista juurtua olemassa oleviin rakenteisiin?  
 • Aito inkluusio: Mahdollistaako malli erilaisista taustoista tulevien nuorten osallistumisen? 
 • Toteutuksen laadukkuus: Onko mallin toteutus laadukasta, hallittua ja kestävää? Tässä kriteerissä otetaan huomioon suhteellisuusperiaate.  
 • Uutuusarvo ja innovatiivisuus: Onko malli löytänyt uuden tulokulman nuorten osallisuuteen? 
 • Yhteiskunnallinen relevanssi: Käytetäänkö mallia jonkin yhteiskunnallisen asian edistämiseen tai ratkaisemiseen?  

Mitä nuorten osallistamisen mallilla tarkoitetaan tässä kilpailussa? 

Kilpailussa etsitään monipuolisesti erilaisia nuorten osallistamisen malleja eri sektoreilta. Malli voi olla esimerkiksi: 

 • Nuorten osallistamista paikallisen tason päätöksentekoon 
 • Nuorten osallistamista koulujen ja oppilaitosten toiminnan suunnitteluun tai hallintoon 
 • Online-ympäristössä tapahtuvaa nuorten kuulemista
 • Nuorten ruohonjuuritason aktivismin tukemista
 • Vertaistoimintaa tai kokemusasiantuntijatoimintaa 
 • Nuorten omaehtoista hanketoimintaa tai sen suunnittelua 

Kilpailuehdotukseksi ei sovellu esimerkiksi:

 • Kyselytutkimukset, jotka suunnataan nuorille
 • Nuorten näennäistä huomioimista edustava toiminta 
 • Kaupalliset prosessit nuorten kuulemiseksi 

Tietosisällön käyttö kilpailussa

Tietosisältöön kuuluu nimi- ja yhteystiedot sekä osallistujien kilpailuehdotukset. Kilpailun järjestäjä käsittelee henkilötietoja kilpailun toteuttamiseksi ja ollakseen yhteydessä kilpailun finalisteihin ja voittajaan. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua
 • Suostumus finalistien ja voittajan nimen julkaisemiseen kilpailun järjestäjän valitsemissa kanavissa
 • Suostumus finalistien ja voittajan ehdotuksen julkaisemiseen kilpailun järjestäjän valitsemissa kanavissa

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja kilpailun järjestäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin.