Liikkuvuustodistus edistää liikkuvuutta ja helpottaa ulkomailla saatujen kokemusten ja oppimisen tunnustamista.

Liikkuvuustodistus on eurooppalainen asiakirja. Liikkuvuustodistukseen kirjataan ne tiedot ja taidot, jotka henkilö on saavuttanut toisessa Euroopan maassa viettämänsä oppimisjakson aikana.

Liikkuvuustodistuksen saa omalta oppilaitokselta, työnantajalta tai muulta koulutuksen järjestäneeltä taholta.