Liikkuvuustodistus on eurooppalainen asiakirja, johon kirjataan ne tiedot ja taidot, jotka henkilö on saavuttanut toisessa Euroopan maassa viettämänsä oppimisjakson aikana.