Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma käynnistyy

Ammatillinen koulutus
Hakuaika: 2.11.2021 – 29.11.2021 klo 16:15

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmalla (2022-2023) vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. Kehittämisohjelmassa tuetaan koulutuksen järjestäjiä valtionavustuksilla, joiden haku on avoinna 2.11.-29.11.2021.

Vihreä siirtymä ja kestävän tulevaisuuden tavoite edellyttävät toimia meiltä kaikilta. Ammatillisessa koulutuksessa vihreä siirtymä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta, jossa pyrkimys koulutuksen kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen vähentämiseen läpäisevät koulutuksen järjestäjän kaiken toiminnan. Läpäisevyys koskettaa niin johtamista, toimintaa ja toimintakulttuuria, työelämäyhteistyötä ja roolia alueiden kehittäjänä sekä oppimista ja opetusta.

Kehittämisohjelma tukee kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyä ja toimeenpanoa ammatillisessa koulutuksessa sekä uudenlaisten innovatiivisten kokeilujen kehittämistä ja pilotointia. Kehittämisohjelmassa laaditaan yhteinen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, jota jalkautetaan käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi ammatillisiin oppilaitoksiin jo hankkeen aikana.

- Tavoite on yhteisesti laatia ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka raamittaa paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyä. Tämä kehittämisohjelma tukee osaltaan sitä, että kestävä kehitys vähitellen integroituu osaksi kaikkea ammatillisen koulutuksen toimintaa, toteaa yksikön päällikkö Anne Liimatainen Opetushallituksesta.

Käynnistyvä kehittämisohjelma nivoutuu osaksi laajempaa ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kokonaisuutta, jolla tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistetaan oppilaiden ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä taitoja.

Opetushallitus jakaa kehittämisohjelman toteuttamiseen valtionavustuksia enintään 3,5 miljoonaa euroa. Haku on avoinna 2.11.-29.11.2021.

Opetushallitus järjestää valtionavustushausta infotilaisuuden 9.11.2021 klo. 15-16 Teamsin välityksellä.

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Villikka-Storm ja yksikön päällikkö Anne Liimatainen
sähköposti: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi