Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista tuetaan valtionavustuksella

Ammatillinen koulutus
Hakuaika: 30.9.2019 – 28.10.2019 klo 16:15

Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa. Haettavana on yhteensä 4 miljoonaa euroa strategiakauden alkuvuosiin ajoittuviin toimenpiteisiin. 

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 -julkaisuun sisältyvien vaikuttavuustavoitteiden ja kehittämistoimien toteutumisessa ja toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi.

Kuvituskuva, nuoret juttelevat rannalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi ja sen toimenpide-esityksiksi. Laatustrategian keskeisenä tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet sekä puitteet ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnalle ja sen johtamiselle. Lisäksi tavoitteena on tukea systemaattista ja kokonaisvaltaista laadunhallintaa kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. ”Vastuu strategian toteutumisesta on meillä kaikilla, ja yhteinen suunta tekee työstämme yhä vaikuttavampaa.” toteaa yksikön päällikkö Kati Lounema Opetushallituksesta. 

Laatustrategiaehdotuksessa ammatilliselle koulutukselle ja sen laadunhallinnalle ehdotettuja visioita toteutetaan vaikuttavuustavoitteiden avulla. Valtionavustuksella on tarkoitus tukea seuraavien vaikuttavuustavoitteiden toteutumista 

  • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
  • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
  • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
  • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Näiden vaikuttavuustavoitteiden strategiset linjaukset viedään käytäntöön laatustrategiaehdotuksessa esitettyjen kehittämistoimien avulla. Valtionavustuksella on erityisesti tarkoitus tukea kolmelle seuraavalla vuodelle suunnattujen koulutuksen järjestäjiä koskevien kehittämistoimien toteuttamista sekä niihin liittyvien menettelytapojen ja mallien kehittämistä, kokeilua ja pilotointia.

Lisätietoja antavat yli-insinööri Inga Sihvo puh. 0295 331 560 ja opetusneuvos Leena Koski 029 533 1106