Ammatillisen koulutuksen vankilaopetusta tuetaan valtionavustuksella

Ammatillinen koulutus

Vuoden 2018 alusta lähtien vankilaopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen toteuttaminen on ollut ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtävä. Opetushallitus tukee uuden mallin käyttöönottoa 500 000 euron valtionavustuksella. Tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto valtakunnallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa laatinut linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Opetushallitus tukee toimintamallin käyttöönottoa jakamalla valtionavustusta yhteensä 500 000 euroa vankilaopetuksen tehtävän saaneelle 15 ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjälle. Valtionavustuksen tavoitteena on toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto valtakunnallisesti.

Vankilaopetuksen toimintamallissa määritellään linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Toimintamallin avulla mahdollistetaan vangin tavoitteellisen henkilökohtaisen opintopolun toteutuminen ja luodaan vapautuvalle vangille edellytyksiä työmarkkinoille pääsyyn. Tämä toteutetaan yhteistyöverkostossa, johon osallistuu koulutuksen järjestäjiä ja vankiloita.
 
Rahoitusta voidaan myöntää vankilaopetuksen tehtävän saaneelle 15 ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjälle. Hakuaika on 29.4.-31.5.2019.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Sanna Penttinen puh. 029 533 1168 ja asiantuntija Inka Ruokolainen, puh. 029 533 1580, sähköposti