Avustus varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaan (6-15 op)

Hakuaika: 26.10.2020 – 23.11.2020 klo 16:15

Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelman (6-15 op) rahoitus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen.

 

Johtamiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimivien henkilöiden johtamisosaamista. Koulutusten tulee edistää tietoperusteisuutta paikallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä tukea paikallisten ja alueellisten kehittämissuunnitelmien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien strategisten suunnitelmien toimeenpanoa. Koulutusten tarkoituksena on tukea johtamisosaamista uran eri vaiheissa sekä eri johtamistehtävissä toimiville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimiehille.

Koulutusten järjestäjiksi haetaan organisaatioita, jotka toteuttavat laajan, maantieteellisesti kattavan varhaiskasvatuksen johdolle ja esimiehille suunnatun johtamisen täydennyskoulutusohjelman. Avustuksen saajat vastaavat koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Hakijoina voivat olla yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla sekä kokemusta johtamiskoulutuksista.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksissa toivottavaa on, että hankkeita toteutetaan monipuolisissa verkostoissa. Yhteishankkeissa yksi hakijoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Myös yhteistyö koulutussektorin toimijoiden ja elinkeinoelämän kesken on mahdollista verkostoissa.