EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students -hakukierros päättyy 2.3.2020

Hakuaika: 13.1.2020 – 2.3.2020 klo 16:15

Osana FIRST+ -ohjelmaa avataan erillinen haku EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students, jolla rahoitetaan suomalaisten yliopistojen koordinoimia humanistis-yhteiskuntatieteellisiä intensiivijaksoja, jotka on suunnattu jatko-opiskelijoille venäläisistä ja suomalaisista yliopistoista. Hakukierroksella voidaan rahoittaa yksi intensiivijakso ja myönnettävä tuki voi olla enintään 30 000 euroa.

  • Hakemukset tulee jättää viimeistään 2.3.2020 Opetushallituksen sähköisessä VA-järjestelmässä.
  • Lisätietoja sekä hakuun liittyvät dokumentit löytyvät haun verkkosivuilta.