Erasmus+ ammatillinen koulutus: Akkreditointihaku (KA120-VET) päättyy 19.10. 2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 16.7.0201 – 19.10.2021 klo 13:00

Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön. Hakemuksessa valmistellaan organisaation oma Erasmus+ -suunnitelma, jossa määritellään pitkäntähtäimen tavoitteet. Liikkuvuuksissa on huomioitava Erasmus+ -laatukriteeristö, joka on osa hakemusta. Se sisältää hanketyön aihealueet, kuten hankehallinto, tuki osallistujille, oppimistulokset ja kokemusten jako.

Vuosittaisessa Erasmus+ avustushaussa akkreditoiduille organisaatioille rahoitus on varmaa, ainoastaan sen määrä voi poiketa haetusta. Perusteluja rahoitushakemuksessa ei tarvita koska akkreditoidut tahot ovat jo todentaneet toimintansa laadun Erasmus+ -suunnitelmassaan

Akkreditointia kannattaa hakea sillä se takaa liikkuvuusrahoituksen vuoteen 2027 saakka.

Hakijoille järjestetään kyselytunti 5.10. 2021 klo 14.00 – 16.00 . Hakuinfo järjestettiin 1.9. 2021. Lisätietoa kummastakin tilaisuudesta löydät Erasmus+ -ammatillisen koulutuksen verkkosivun kautta