Erasmus+ ammatillinen koulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-VET) rahoitushaku päättyy 21.5.2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 25.3.2021 – 21.5.2021 klo 19:00

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voidaan parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan laatua. Yhteistyöshankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeissa organisaatiot voivat jakaa ideoita sekä kehittää uusia käytänteitä ja menetelmiä. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat.

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships KA220-VET) ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET).   

Kumppanuushankkeiden (Cooperation Partnerships KA220-VET) hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuoden 2021 kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 21.5.2021 klo 19.00 Suomen aikaa  (klo 18.00 CET).

Kumppanuushankkeille on jaossa hakukierroksella 2021 noin 3,5 miljoonaa euroa.