Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 27.8.2021 – 3.11.2021 klo 13:00

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voidaan parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan laatua. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeissa organisaatiot voivat jakaa ideoita sekä kehittää uusia käytänteitä ja menetelmiä. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat.

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships KA220-VET) ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET). 

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET) on suunnattu erityisesti uusille toimijoille ja pienemmille organisaatioille.   

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa (KA210) on vuosittain kaksi hakukierrosta. Vuoden 2021 ensimmäinen hakuaika päättyi 21.5.2021 ja toinen hakuaika päättyy 3.11.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12 CET).

Pienimuotoisille kumppanuushankkeille on jaossa vuoden 2021 toisessa rahoitushaussa noin 360 000 euroa.