Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 ensimmäinen rahoitushaku päättyy 21.5.2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 25.3.2021 – 21.5.2021 klo 19:00

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voidaan parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan laatua. Yhteistyöshankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeissa organisaatiot voivat jakaa ideoita sekä kehittää uusia käytänteitä ja menetelmiä. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat.

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships KA220-VET) ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET)

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET) on suunnattu erityisesti uusille toimijoille ja pienemmille organisaatioille.   

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa (KA210) on vuosittain kaksi hakukierrosta. Vuoden 2021 ensimmäinen hakuaika päättyy 21.5.2021 klo 19.00 Suomen aikaa (klo 18.00 CET) ja toinen hakuaika päättyy 3.11.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12 CET).

Pienimuotoisille kumppanuushankkeille on jaossa vuoden 2021 ensimmäisessä rahoitushaussa 270 000 euroa.