Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten yhteistyöhankkeiden (KA210-VET) vuoden 2022 ensimmäinen rahoitushaku päättyy 23.3. 2022

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 24.11.2021 – 23.3.2022 klo 13:00

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voidaan parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan laatua. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeissa organisaatiot voivat jakaa ideoita sekä kehittää uusia käytänteitä ja menetelmiä. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat.

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: yhteistyöhankkeet (Cooperation Partnerships KA220-VET) ja pienimuotoiset yhteistyöhankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET). 

Pienimuotoiset yhteistyöhankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET) on suunnattu erityisesti uusille toimijoille ja pienemmille organisaatioille.   

Pienimuotoisissa yhteistyöhankkeissa (KA210) on vuosittain kaksi hakukierrosta. Vuoden 2022 ensimmäinen hakuaika päättyy 23.3. 2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET) ja toinen hakuaika päättyy 4.10. 2022  klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).

Pienimuotoisille yhteistyöhankkeille on jaossa vuoden 2022 ensimmäisessä rahoitushaussa 177 784 euroa.