Erasmus+ ammatillinen koulutus: yhteistyöhankkeiden (KA220-VET) rahoitushaku päättyy 23.3. 2022

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 24.11.2021 – 23.3.2022 klo 13:00

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voidaan parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan laatua. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeissa organisaatiot voivat jakaa ideoita sekä kehittää uusia käytänteitä ja menetelmiä. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat.

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: yhteistyöhankkeet (Cooperation Partnerships KA220-VET) ja pienimuotoiset yhteistyöhankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET).   

Yhteistyöhankkeiden (Cooperation Partnerships KA220-VET) hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuoden 2022 yhteistyöhankkeiden hakuaika päättyy 23.3. 2022 klo 13.00 Suomen aikaa  (klo 12.00 CET).

Yhteistyöhankkeille on jaossa hakukierroksella 2022 noin 1,2 miljoonaa euroa.