Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 1.3.2022

Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 17.12.2021 – 1.3.2022 klo 18:00

Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista ja tutkimusta. 

Rahoitusta on haettavissa useisiin eri toimintoihin korkeakoulutuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sektoreilla.

Jean Monnet -toiminnot korkeakoulusektorille:

  • Jean Monnet -moduulit
  • Jean Monnet -professuurit 
  • Jean Monnet -osaamiskeskukset 
  • Temaattiset verkostot korkeakoulutukselle

Jean Monnet -toiminnot muille sektoreille:

  • Jean Monnet -verkostot yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle
  • Jean Monnet -opettajankoulutus
  • ”Opi EU:sta -toiminnot” kouluille ja ammatillisen koulutuksen tarjoajille

Hakuaika päättyy 1.3.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Avustukset haetaan Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA).