Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaiset yliopistot haku päättyy 22.3.2022

Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 30.11.2021 – 22.3.2022 klo 18:00

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset yliopistot (European Universities) tekevät tiivistä ja kunnianhimoista yhteistyötä, lisäävät opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta ja vahvistavat koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä. Niiden tarkoituksena on edistää tietoon perustuvaa taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia Euroopassa.

Vuoden 2022 hakukierroksella korkeakoulut voivat hakea rahoitusta kahden aiheen kautta: 

Aihe 1: tukee jo olemassa olevia kansainvälisiä yhteistyöliitoja, mukaan lukien – mutta ei rajoittuen – vuoden 2019 Erasmus+ -hakumenettelyssä valittuja eurooppalaiset yliopisto- verkostot. Tavoitteena on jatkaa institutionaalista yhteistyötä ja syventää, tehostaa ja laajentaa entisestään olemassa olevan yhteistyön tehokkuutta.

Aihe 2: tämä aihe tarjoaa tukea hakijoille, jotka haluavat perustaa uuden eurooppalaiset yliopistot-verkoston. Joka perustuu syvään institutionaalisen valtioiden ylittävän yhteistyön.

Aiheen 1 budjetti on vuoden 2022 haussa 225,6 miljoonaa euroa ja aiheen 2 budjetti 46,4 miljoonaa euroa.

Avustukset molempiin aiheisiin ovat haettavissa suoraan Euroopan komission toimeenpanovirastosta.