Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA108) haku päättyy 11.2.2020

Hakuaika: 6.11.2019 – 11.2.2020 klo 13:00

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2020 tukea eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat liikkuvuuskonsortiot eli yhteenliittymät.

Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi. Uuden liikkuvuuskonsortion on haettava liikkuvuuskonsortion akkreditointia erillisellä hakulomakkeella (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia, KA108). Akkreditointi on menettely, jolla Opetushallitus toteaa liikkuvuuskonsortion hakukelpoisuuden. Akkreditointi antaa konsortiolle oikeuden hakea Erasmus+ eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea korkeakoulutukselle.