Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA130) haku päättyy 23.2.2022

Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 3.12.2021 – 23.2.2022 klo 13:00

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2022 eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat liikkuvuuskonsortiot eli yhteenliittymät.

Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointiUuden liikkuvuuskonsortion on haettava liikkuvuuskonsortion akkreditointia erillisellä hakulomakkeella (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia, KA130). Akkreditointi on menettely, jolla Opetushallitus toteaa liikkuvuuskonsortion hakukelpoisuuden. Akkreditointi antaa konsortiolle oikeuden hakea Erasmus+ eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea korkeakoulutukselle.